Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu, jest Pan Daniel Koguciuk, adres jego poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl

Partner

W dniach 15 -29 października zajęcia plastyczne są odwołane

Twórczość w Gminie Puławy 2020

zapraszamy na wystawę Twórczość w Gminie Puławy wystawa będzie dostępna do obejrzenia w dniach 17-31 października 2020 r. w GOK w Gołębiu. Swoje prace prezentują: Pan Tadeusz Dymkowski, Pan Józef Majewski, Pani Ilona Bąkała-Wydra, Kobiety z Pasją Borowa – Skoki, Pani Małgorzata Linek, Pani Mariola Antoniak, Pani Małgorzata Kowal, Pani Dorota Opolska-Maksym, Pani Barbara Jarosławska, Pani Ewa Kruk, Pani Aleksandra Pawłowska, Pani Dorota Jabłońska.

KONKURS PLASTYCZNY Pies czy Kot?

Nagrodzone zostały 3 prace plastyczne:
I miejsce: Oliwia Kruk za pracę Pies i Kot
II miejsce: Alicja Mróz za pracę Kot
III miejsce: Maja Nowak za pracę Pies i Kot
Wyróżnienia:
Nikola Grzybowska za pracę Kot
Maja Gawriołek za pracę Najlepsi przyjaciele kot i pies
Julia Bondel za pracę Mój przyjaciel pies

protokół
Od dnia 2 czerwca wznawiamy prowadzenie zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu na nowych zasadach obowiązujących w okresie pandemii SARS-CoV-2.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PUŁAWACH Z SIEDZIBA W GOŁĘBIU:


W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W CZASIE TRWANIA PANDEMI KORONAWIRUSA WPROWADZAMY NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PUŁAWACH Z SIEDZIBĄ W GOŁĘBIU:

 1. Przy wejściu do budynku Gminnego Ośrodka Kultury będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja obowiązkowa.
 2. Uczestnicy zajęć przychodzą we własnych maseczkach, w których pozostają podczas zajęć, mogą również zakładać własne jednorazowe rękawice ochronne.
 3. Uczestnictwo w zajęciach wg harmonogramu zajęć uczestnicy zgłaszają w dniu poprzednim wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 81 881 32 22 w godzinach od 10.00-13.00.
 4. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę wliczając w to uczestników zajęć i instruktora. Pracownicy GOK podczas telefonicznego zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach informują, czy istnieje w danym dniu taka możliwość.
 5. Zajęcia zaplanowane zostały na 1 godzinę zegarową. Dodatkowe informacje o zajęciach można uzyskać u instruktorów zajęć w dniu zajęć.
 6. Osoby uczestniczące w zajęciach przebywają w budynku GOK tylko w godzinach zajęć.
 7. Rodzice przyprowadzający dzieci na zajęcia i odbierający z zajęć mogą przebywać na zewnątrz GOK, bądź na dolnym holu (korytarzu) GOK, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 8. Rodzice i opiekunowie osób małoletnich zobowiązani są do zapoznania się i podpisania oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz deklaracji rodzica/opiekuna prawnego stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu jak również wypełnienia i podpisania klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych. (do pobrania na stronie internetowej www.gokgolab.pl lub w placówce)
 9. Uczestnicy nie przynoszą żadnych własnych przedmiotów na zajęcia i nie zabierają z GOK powstałych na zajęciach prac.
 10. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dzieci na zajęcia do GOK.

Na tablicach informacyjnych GOK i przy wejściu do budynku znajdują się instrukcje dotyczące mycia oraz dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania rękawic oraz maseczki, z którymi należy się zapoznać i przestrzegać. Znajdują się również numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Powyższe zasady uczestnictwa w zajęciach dotyczą:

 1. Gminnego Ośrodka Kultury w Puławach z siedziba w Gołębiu,
 2. Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Górze Puławskiej,
 3. Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia/miejsce

Gołąb

Góra Puławska

Borowa

Plastyczne

Czwartek 15.00

Wtorek 15:00

Środa 15:00

Piątek 13:30 i 14:30

Muzyczne

Środa 15.00

Czwartek 14.00

Wtorek 16.00

Teatralne

Piątek 16.00

Środa 14.00

Wtorek 14.00

Fotograficzne

Środa 15.00

Czwatrek 15:00

Oświadczenie rodzicówOświadczenie RODODeklaracja rodzica

Zaproszenie twórców

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu serdecznie zaprasza Twórców z terenu Gminy Puławy do wzięcia udziału w Wystawie zbiorowej, która odbędzie się w terminie 17.X. 2020- 28.X.2020 r.
Z uwagi na panujacą pandemię Spotkanie w roku bieżącym nie odbędzie się.
Jesli ktoś z Państwa zdecyduje o uczestnictwie w wystawie, prosimy o wcześniejszy kontakt tel. 81 88132 22 i dostarczenie do GOK w Gołębiu kilku prac wyłącznie w dniu 15.X. 2020r. /czwartek/ w godz.10:00 - 15:00.
Serdecznie zapraszamy.

Obiekty sakralne Gołębia - prelekcja i prezentacja multimedialna Pana Jacka Śnieżka

EDD 2020 Obiekty sakralne w Gminie Puławy Wystawa fotografii p. Anety Ciesielskiej

Stare wycinki prasowe ze zbiorów GOK cz.1 Bale i nadzieja na wolną Polskę; pałace i dworki.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem przy zabytkowym budynku Dworca Kolei Nawiślańskiej w Gołębiu

11 września o godzinie 12:00 delegacje Starostwa Powiatowego w Puławach, Urzędu Gminy w Puławach, Gok w Gołębiu, Szkoły Podstawowej w Gołębiu i TPG w Gołebiu złożyły kwiaty i zapaliły znicze w 77 rocznicę upamiętaniającą wysadzenie niemeickiego pociągu amunicyjnego przez Bataliony Chłopskie Obwodu I Puławy.

Promocja książki Niezawodne przepisy kulinarne Kobiet z Pasją

Promocja książki

Droga do wydania publikacji wiodła przez ówczesne KGW, kursy kulinarne i wędliniarskie, organizację zabaw wiejskich i bufetów. Potem przekazanie przez babcie starych dobrych przepisów. Zaczęłyśmy je zbierać i przepisywać, sprawdzać publikacja i kosztować wspólnie na różnych uroczystościach. Zaczęłyśmy za nie być nagradzane. Znaczy, że smaczne. Trzeba to kontynuować, a nawet zostawić po sobie ślad. Niektóre z nich mają 60 lat. I udało się. Dojrzałyśmy do tej decyzji. Wydamy coś. Inni mogą, to my też. I udało się. Zapraszamy do skosztowania smaków naszego dzieciństwa. Wszystkie przepisy pyszne i sprawdzone. Ciasta i desery, sałatki, chleb wiejski i pyszne nalewki naszych mam i babć z orientalną nutką

W różnych sytuacjach, jakie stawia przed nami codzienność, profesjonalna pomoc prawnika może okazać się nieodzowna. Co jednak, gdy osoba potrzebująca porady nie jest w stanie ponieść jej kosztów? Z pomocą mieszkańcom powiatu puławskiego przychodzi sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Tylko w pierwszym kwartale tego roku, z darmowej wizyty u prawnika skorzystały 442 osoby a z poradnictwa obywatelskiego 37 osób.

Pomoc prawna jest udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przypominamy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii nieodpłatne poradnictwo prawne na obszarze powiatu puławskiego udzielane jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Porada odbywa się po przesłaniu na adres e-mail: jsmich@pulawy.powiat.pl wypełnionego, załączonego niżej oświadczenia (skan lub zdjęcie). W przypadku braku dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod nr tel. 609 009 469.