Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu, jest Pan Daniel Koguciuk, adres jego poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEPIS PRAWAKLAUZULA INFORMACYJNA 2

Partner

Obiekty sakralne Gminy Puławy w fotografii. Wystawa Pani Anety Ciesielskiej

Zapraszamy do obejrzenia wystawy stacjonarnie w Gok 8-16 w dniach 8 - 22 sierpnia.

Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym „Kartka z wakacji 2020”

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie fotograficznym „Kartka z wakacji 2020”. Uczestnicy będą musieli przesłać fotografię wykonaną na terenie Gminy Puławy, która przedstawia walory krajobrazowe, przyrodnicze czy zabytki. Zwycięzca, którego wybiorą internauci, otrzyma tablet o wartości 500 zł. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Puławy.
Konkurs fotograficzny „Kartka z wakacji 2020” zostanie przeprowadzony w jednej kategorii – open. Rywalizacja będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap zmagań będzie trwał do 1 września 2020 r. W tym czasie będą przyjmowane zgłoszenia. Aby wziąć udział w Konkursie, trzeba na terenie Gminy Puławy wykonać zdjęcie i przesłać je wraz z wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO na adres e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl Zdjęcie powinno przedstawiać walory krajobrazowe, przyrodnicze czy zabytki Gminy Puławy. Zgłoszone fotografie, będą mogły zostać wykorzystane do przygotowania kartki pocztowej czy kalendarzy z Gminy Puławy. W drugim etapie Konkursu (od dnia 3 września 2020 r. do dnia 17 września 2020 r. do godz. 12.00), internauci na oficjalnym profilu Gminy Puławy na Facebooku, będą głosować na najlepsze zdjęcie. W Konkursie wygra ta osoba, której praca zdobędzie najwięcej „polubień” (np. „Lubię to! czy „Super”). Nagrodą główną w Konkursie jest tablet o wartości około 500 zł. Za zajęcie II miejsca zostanie ufundowany czytnik e-book o wartości około 300 zł. Osoba, która uplasuje się na III miejscu w nagrodę otrzyma opaskę smartband o wartości około 100 zł. Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Zamieszczona jest tam także Karta zgłoszenia oraz Klauzula informacyjna RODO. Powodzenia!
RegulaminKarta zgłoszeniaKlauzula Rodo

Oferta wakacyjna

GOK W GOŁĘBIU

03.07.2020 r. 15:00 - Układanki – rymowanki w koronie
09.07.2020 r. i 30.07.2020 r.15:00 - Zoo z masy solnej
14.07.2020 r. 14:00 - Prezentacja instrumentu - akordeon
22.07.2020 r. 13:00 - Odkrywamy piękno natury - spacer z aparatem
12.08.2020 r. 13:00 - Bukiety z kwiatów polnych - spacer na łąkę
13.08.2020 r. 15:00 - Slime DIY
14.08.2020 r. 15:00 - Puszczanie i łapanie mega baniek
21.08.2020 r. 15:00 - Gry i zabawy naszych babć i dziadków

Świetlica GOK w Borowej

01.07.2020 r. i 22.07.2020 r. 13:00 - Zoo z masy solnej
07.07.2020 r. 16:00 - Prezentacja instrumentu - akordeon
14.07.2020 r. 14:00 - Układanki – rymowanki w koronie
04.08.2020 r. 14:00 - Zajęcia kreatywne- projektowanie mody
05.08.2020 r. 13:00 - Slime DIY
07.08.2020 r. 13:00 - Spacer nad Wisłę z aparatem
18.08.2020 r. 16:00 - Dyskoteka
25.08.2020 r. 16:00 - Vokal- Instrumental /solfeż/
26.08.2020 r. 16:00 - Malowanie kredą
28.08.2020 r. 13:00 Kartka z wakacji i wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku

Świetlica GOK w Górze Puławskiej

08.07. 2020 r. 14:00 Układanki – rymowanki w koronie
21.07.2020 r. 14:00 Prezentacja instrumentu - akordeon
30.07.2020 r. 13:00 Odkrywamy piękno natury - spacer z aparatem
17.07.2020 r. i 21.08.2020 r. 13:00 Zoo z masy Solnej
19.08.2020 r. 14:00 - Zajęcia kreatywne - projektowanie mody
20.08.2020 r. 13:00 - Bukiety z kwiatów polnych - spacer na łąkę
Od dnia 2 czerwca wznawiamy prowadzenie zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Puławach z siedzibą w Gołębiu na nowych zasadach obowiązujących w okresie pandemii SARS-CoV-2.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PUŁAWACH Z SIEDZIBA W GOŁĘBIU:


W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W CZASIE TRWANIA PANDEMI KORONAWIRUSA WPROWADZAMY NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PUŁAWACH Z SIEDZIBĄ W GOŁĘBIU:

 1. Przy wejściu do budynku Gminnego Ośrodka Kultury będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja obowiązkowa.
 2. Uczestnicy zajęć przychodzą we własnych maseczkach, w których pozostają podczas zajęć, mogą również zakładać własne jednorazowe rękawice ochronne.
 3. Uczestnictwo w zajęciach wg harmonogramu zajęć uczestnicy zgłaszają w dniu poprzednim wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 81 881 32 22 w godzinach od 10.00-13.00.
 4. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę wliczając w to uczestników zajęć i instruktora. Pracownicy GOK podczas telefonicznego zgłaszania chęci uczestnictwa w zajęciach informują, czy istnieje w danym dniu taka możliwość.
 5. Zajęcia zaplanowane zostały na 1 godzinę zegarową. Dodatkowe informacje o zajęciach można uzyskać u instruktorów zajęć w dniu zajęć.
 6. Osoby uczestniczące w zajęciach przebywają w budynku GOK tylko w godzinach zajęć.
 7. Rodzice przyprowadzający dzieci na zajęcia i odbierający z zajęć mogą przebywać na zewnątrz GOK, bądź na dolnym holu (korytarzu) GOK, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 8. Rodzice i opiekunowie osób małoletnich zobowiązani są do zapoznania się i podpisania oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz deklaracji rodzica/opiekuna prawnego stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu jak również wypełnienia i podpisania klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych. (do pobrania na stronie internetowej www.gokgolab.pl lub w placówce)
 9. Uczestnicy nie przynoszą żadnych własnych przedmiotów na zajęcia i nie zabierają z GOK powstałych na zajęciach prac.
 10. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dzieci na zajęcia do GOK.

Na tablicach informacyjnych GOK i przy wejściu do budynku znajdują się instrukcje dotyczące mycia oraz dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania rękawic oraz maseczki, z którymi należy się zapoznać i przestrzegać. Znajdują się również numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Powyższe zasady uczestnictwa w zajęciach dotyczą:

 1. Gminnego Ośrodka Kultury w Puławach z siedziba w Gołębiu,
 2. Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Górze Puławskiej,
 3. Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia/miejsce

Gołąb

Góra Puławska

Borowa

Plastyczne

Czwartek 15.00

Piątek 14.00

Środa 13.00

Muzyczne

Środa 15.00

Czwartek 14.00

Wtorek 16.00

Teatralne

Piątek 15.00

Środa 14.00

Wtorek 14.00

Fotograficzne

Środa 15.00

Czwartek 15.00

Piątek 14.00

Oświadczenie rodzicówOświadczenie RODODeklaracja rodzica

W różnych sytuacjach, jakie stawia przed nami codzienność, profesjonalna pomoc prawnika może okazać się nieodzowna. Co jednak, gdy osoba potrzebująca porady nie jest w stanie ponieść jej kosztów? Z pomocą mieszkańcom powiatu puławskiego przychodzi sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Tylko w pierwszym kwartale tego roku, z darmowej wizyty u prawnika skorzystały 442 osoby a z poradnictwa obywatelskiego 37 osób.

Pomoc prawna jest udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przypominamy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii nieodpłatne poradnictwo prawne na obszarze powiatu puławskiego udzielane jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Porada odbywa się po przesłaniu na adres e-mail: jsmich@pulawy.powiat.pl wypełnionego, załączonego niżej oświadczenia (skan lub zdjęcie). W przypadku braku dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon pod nr tel. 609 009 469.