Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Pułąwach z siedzibą w Gołębiu, jest Pan Daniel Koguciuk, adres jego poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEPIS PRAWAKLAUZULA INFORMACYJNA 2

Partner

zapraszamy na wystawę fotografii pt.
„Cztery pory roku ".
Tematyka wystawy ma celu pokazanie piękna przyrody zmieniajacej się wraz ze zmianą pór roku.
Jest to prezentacja zbioru fotografii pejzażowych oraz makrofotografii wykonanych w gminie Puławy.
Wystawa będzie dostepna w dniach 16 -30.11.2019r w GOK
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS - WYSTAWA MODELI KARTONOWYCH
O GRAND PRIX DYREKTRA GOK W GOŁĘBIU

7-8 grudnia 2019
Świetlica wiejska w Gołębiu
ul. Puławska 8
Regulamin
Karta zgłoszenia
Oświadczenie RODO opiekun
Oświadczenie RODO uczestnik
Warunkiem uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego oswiadczenia RODO opiekuna!
Zapisy na zajęcia
BEZPŁATNE
ZAJĘCIA
TEATRALNE
MUZYCZNE
PLASTYCZNE
FOTOGRAFICZNE
W Świetlicy GOK
w Górze Puławskiej,
ul. Koziennicka 15

Spotkanie Twórców z Gminy Puławy 19 października 2019 r.

Pani Michalina Grzęda opowiada o dawnych technikach tkania

Zajęcia w roku szkolnym odbywają wg harmonogramu:

MUZYCZNE

GOK- środa, godz.14:00 -17:00 śpiewający seniorzy / kabaret 50+

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – wtorek – godz. 14.00 - 18:00

Świetlica GOK w Borowej – czwartek –godz.14:00 - 18:00

PLASTYCZNE

GOK – czwartek –godz.15:00 -17:00

Świetlica GOK w Górze Puławskiej- piątek- godz.14:00 -15:30

Świetlica GOK w Borowej- środa –godz.15:30 -17:00

TEATRALNE

GOK – piątek – godz.16:00 - 17:30

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – środa- godz.16:00 -17:30

Świetlica GOK w Borowej – wtorek –godz.14.00 -15:30

MODELARSKIE

GOK – czwartek- godz.18.00

Świetlica GOK w Borowej – wtorek –godz.16.00 -18:00

- czwartek- godz.16.00 -18:00

FOTOGRAFICZNE

Świetlica GOK w Górze Puławskiej – czwartek – godz. 14.00 - 15:30

Świetlica GOK w Borowej – piątek –godz.14:00 - 15:30

„Gołębskie sploty”
07.09.2019, NARODOWE CZYTANIE -”Katarynka”- B. Prus, „Sachem” – H. Sienkiewicz
12.09.2019 / GOK w Gołębiu/ - Warsztaty modelarstwa kartonowego
14.09.2019/ GOK w Gołębiu/- Otwarcie wystawy pt. „Utkane ze wspomnień” –ekspozycja rodzinnych fotografii z lat 20,30,40...”
Mieszkańcy Gołębia podzielili się z nami swoimi wspomnieniami. Otrzymalismy 167 zdjęć, zapraszamy do oglądania

14.09.2019 , godz. 17.15 / GOK w Gołębiu/ -„Prezentacja multimedialna i prelekcja pana Jacka Śnieżka pt. „ Powrót do przeszłości – Sto osobliwości na 100-lecie niepodległości"

15.09.2019. godz. 15.00 / Szkoła Podstawowa w Gołębiu/- Uroczyste otwarcie EDD 2019 r. „Polski splot”

15.09.2019 ,godz. 15.15 – Występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej oraz zespołów działających przy GOK w Gołębiu.

- Splot rodzinny- Polonez pokoleń

- „Prząśniczka”- układ choreograficzny i śpiew

- pokaz mody

- „O rybaku i złotej rybce”- spektakl teatralny

- „Rękodzieło artystyczne” – wystawa prac Pani Małgorzaty Linek

...”