Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu

Gminny Ośrodek Kultury w Puławach

z siedzibą w Gołębiu

ogłasza konkurs na STWORA Z ODPADÓW


Cel:

 • Promowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu, czyli powtórnego przetwarzania i wykorzystywania odpadów.

 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.


Zasady konkursu:


 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli z terenu Gminy Puławy.

 • Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać maksymalnie 1 pracę plastyczną nieprzekraczającą 80 cm.

 • Praca powinna być przestrzenna i wykonana z odpadków tj. pudełka, butelki itp.

 • Każda zgłoszona praca powinna być czytelnie i estetycznie opisana (wg wzoru)


Imię i nazwisko


Tytuł pracy, wiek/klasa


Adres placówki


Imię nazwisko

opiekuna/nauczyciela • Pracę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu, ul. Folwarki 1

  w nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2016 r.

 • Oceny i wyboru prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 • Komisja konkursowa oceni prace w grupach wiekowych:

Grupa I – dzieci w wieku przedszkolnym

Grupa II – uczniowie szkół podstawowych

Grupa IV – uczniowie gimnazjów

PRAWO AUTORSKIE

Organizatorzy konkursu wobec nadesłanych prac mają prawo, bez dodatkowych ustaleń

wykorzystać je w celach dydaktycznych i reklamowych, publikować w środkach

masowego przekazu, wystawiać i zamieszczać w internecie.

Autor podpisując się pod zgłoszoną pracą ,tym samym zaświadcza, iż wykonał ją

samodzielnie, nie naruszył praw autorskich osób trzecich.

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.


Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 04.06.2016 r., o godz. 10.00

UWAGA!

NIE PRZYJMUJEMY: PRAC ZBIOROWYCH

Informacji o konkursie udzielają organizatorzy pod numerem telefonu 81 881 32 22

w godz. 12.00 - 16.00

regulamin dostępny również na stronie internetowej www . gokgolab.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Zapraszamy do naszej pracowni na zajęcia plastyczne dla dzieci. Warsztaty odbywają się również w GOK w Borowej w środy, a w piątki w GOK w Górze Puławskiej. Chętnych z Borowej zapraszamy od 14:30, natomiast dzieci z Góry Puławskiej od 15:00.
***


Goł
ąb ul. Folwarki 1
24-100 Puławy
tel/fax: 818813222
e-mail: gokgolab@wp.plGODZINY PRACY GOK

w Gołębiu
Wtorek 12:00- 20:00
Środa 12:00 - 20:00
Czwartek 12:00 - 20:00
Piątek 12:00 - 20:00
Sobota 12:00 - 20:00

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
w Górze Puławskiej
ul. Kozienicka 15

Czwartek 10.00-18.00 (zajęcia muzyczne)
Piątek 10.00 - 18:00 (zajęcia plastyczne 15:00-17:00)

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
w Borowej


Wtorek 16:00- 18:00( zajęcia modelarskie)
Środa 14:00-16:00 (zajęcia plastyczne)

Piątek 16:00- 18:00 (zajęcia modelarskie)

GODZINY PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
FILIA W BOROWEJ
(Świetlica w Borowej)

Poniedziałek 9:00-16:00
Środa 9:00-16:00Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl